Blikkenslager Bjørn Joar Haugland

Vi drifter og vedlikeholder lokaler, inventar og utstyr i bygg, så vel privat som industri.

Noen eksempler på tjenester vi kan utføre:

Diverse reparasjoner på utstyr, smøring av dører og låser, justering av dørpumper,
bytting av kranpakninger, skifting av lyspærer, skifting ventilasjonsfiltrer, og mye mer.

Bygningsinspeksjoner og rapportering av påviste bygningsmessige skader og mangler,
Vedlikehaldsoppgaver og byggfornying, som skifting av bordkledning, vinduer, dører.

Klipping av plen, samt grønt vedlikehold, felling/kapping av trer og hekk.
Bortkjøring av hageavfall og annet, graving med minigraver, og utleige av lift.

Stort utvalg i festmiddel, skruer, etc. Vi har også utleie av tilhengerlift med god rekkevidde.

Litt av maskinparken vi har tilgjengelig på verkstedet:


Tlf: +47 412 26 379 - mail: post@bjblikk.no
Gilje Web